Sunday, February 5, 2017

ఎవడి ట్రంపు కు వాడి జై జై

చైనా, జపాన్ లాంటి చోట్ల సంగతులు తెలీవు. తెలిసిన మేరకు లోకాన్ని చూస్తే, బుర్ర తిరిగి పోతున్నది.
ట్రంపు ఏదో తప్పు చేశాడని ఇంతగా ఆడిపోసుకుంటున్నాం మనం. అంత పెద్ద తప్పు తాను ఏం చేశాడబ్బా... ?!
హిందువులు తాము హిందువులు అయ్యున్నందుకు తమకు గర్వం అంటున్నారు.
మళ్లీ అందులో రెడ్లు రెడ్ది సంఘాలుగా చేరి సగర్వ వైభవోపేత విందులు చేసుకుంటున్నారు.
కమ్మ వాళ్లు కమ్మగా వన భోజనాలెట్టుకుని కమ్మ వాళ్లుగా పుట్టడం ఎంత గొప్పయో చెబుతున్నారు.
బ్రాహ్మణులు తాము హిందువులు, అదనంగా బ్రాహ్మలు కూడా అయ్యున్నందుకు డబల్ గర్వపడుతున్నా మని అంటున్నారు.
ముస్లిములు ఇస్లాం మతంలోని తప్పులు పేదల తిప్పలు చెప్పొద్దు, మా మతం గొప్ప, మేము గొప్ప అంటున్నారు.
నాస్తికులు వూరూరు దేశ దేశాలు తిరిగి, కొత్త కొత్త మఠాలు పెట్టి తమ మార్గమే శరణం, అన్యధా నాస్తి అని వుత్సవిస్తున్నారు.
మరిలాంటప్పుడు క్రైస్తవ ట్రంపు అబార్షన్ ను వ్యతిరేకిస్తే మనం ఏ మొహం పెట్టుకుని తప్పు పడుతున్నాం?
మరలాంటప్పుడు శ్వేత జాతి ట్రంపు 'వైట్ సుప్రిమసీ' భాష మాట్లాడాడని, అమెరికా అమెరికాదే... అనగా... తెల్లోడిదే అన్నాడని ఏ నాల్కలు తిప్పి దాన్ని తప్పు పడతాం?
మనకు సిగ్గు లేదబ్బా.
హింసల అమలుదారులుగా కాసేపు, హింసల బాధితులుగా కాసేపు... కత్తికి వున్న అన్ని అంచుల్లో మనమే.
వారెవ్వా, ట్రంపు గారూ!
మీరెలా గెలిచారో తెలిసిపోయిందహో. మా మౌఢ్యాలు బద్దలయ్యే వరకు ఇగ అధికారం మీదే సారో..!
3-2-1017
*
ఏమిటి సారూ, మీరి మ‍రీనూ, ప‍ని చేసి బ‍త‍క‍డానికి, మెరుగైన‍ జీవిత‍ం జీవించ‍డానికి ప‍ని వాళ్లు ఎక్కఢికైనా వెళ్తారు. అలా ఎక్కఢికైనా వెళ్లే వీలుండే లోక‍మే మంచి లోక‍ం. అయినా ట్రంపు చ‍ర్యల‍ను వీసాల‍ గోల‍కు ప‍రిమిత‍ం చేశారేమిటి? అత‍డి సో కాల్డ్‍ ప్రో లైఫ్‍ వైఖరి వ‍ంటి వాటిని కూడా వీసాల‍ లిస్టులో వేస్తారా ఏమిటి? కాస్త గ‍మ‍నించ‍ండి. ఇక్కడి నా పోస్టులో కేంద్ర విషయ‍ం మ‍త (+కుల‍) మౌఢ్యానికి స‍మబ‍ంధించిన‍ది. ఈ వీసాల‍ గోల‍ తాత్కాలిక‍ం. నాకు తెలిసినంత‍ వ‍ర‍కు వాటికేం కాలేదు. ఇక్కఢి పెట్టుబ‍డిదారుల‍కు అవ‍స‍ర‍ం లేక‍పొతే... ట్రంప్‍ ఆర్‍ నో ట్రంప్‍... వీసాలు రావు.  ట్రావెల్‍ బ్యాన్‍ లో వున్నది... కూఢా 'మ‍న‍' వీసాల‍ గోల‍ కాదు. వీళ్లే సృష్టించిన‍ మ‍ధ్య ప్రాచ్య సంక్షోభానికి బ‍లయిన‍ ఇరాకీల‍ను, సిరియ‍న్లను.. .నిస్సహాయ‍ ముస్లిం రెఫ్యుజీల‍ను రానివ్వ‍మ‍న‍డ‍ం ఘోర‍ం, కిరాత‍క‍ం.
*
ఔన‍ంఢీ అదే నేను చెప్పేది. ప‍ని చేసుకోడానికి ఎక్కఢికైనా వెళ్లఢ‍ం స‍రైన‍దే. మీ ఇంట్లో వుండి కూడా మీరు తింటున్నది న‍ర‍మాంస‍మే, పెట్టుదారుఢు ప‍డేసిన‍ కూడే. తెలుగునాట‍ పెట్టుబ‍డిదారుడు ఢిల్లీ పెట్టుబ‍డిదారుఢితో, ఢిల్లీ పెట్టు బ‍ఢిదారుఢు వాషింగ్టన్‍ పెట్టు బ‍ఢిదారుడితో క‍లిసి ప‍ని చేస్తాఢు. పెట్టుబ‍డికి ఎల్లలు వుండ‍వు. ఉండ‍క్కర్లేదు. శ్రామికుల‍కు అస‍లే ఎల్లలు అక్కర్లేదు.
*
సార్లూ నా పోస్టు వీసాల‍కు స‍ంబ‍ంధించిన‍ది కాదు. ఆ గోల‍ ఇక‍ వ‍ద్దు. నేను ట్రంపు చ‍ర్య‍ల‍ను, దానితో స‍ంబ‍ంధ‍ం లేని వాటిని పోల్చాన‍న్న ఒక‍ మిత్రుడికి జవాబుగా నా పై కామెంట్‍ రాశాను. ఇది వీసాల‍ సంగ‍తి కాదు. ఐ వోంట్‍ ఎంట‍ర్టైన్‍ ద‍ట్‍.

No comments:

Post a Comment